Yapılan çalışmalarda D vitamini düzeylerinin over rezerviyle alakasının olmadığı, over stimülasyonuna vereceği cevabı ölçmede kullanılamayacağı, AMH dediğimiz yumurtalık rezervini gösteren değerlerle herhangi bir korelasyon göstermediği, gebelik oluşup oluşmama üzerine herhangi bir etkisi olmadığı gösterilmiştir. Dolayısı ile yapılan incelemelerde D vitamini düzeyinin ölçmenin hiçbir yararının olmadığı gösterilmiştir.