Gebelik sürecinde gelişen herhangi bir enfeksiyonun fetusu etkileme ve fetuse geçme durumu söz konusu olabilir…

Bu enfeksiyonlardan bazıları fetüs üzerinde ciddi problemler yaratabilmekte olup, gebe kalınmadan önce veya gebeliğin erken döneminde (ilk üç ay) test edilmesi gerekmektedir. Bu teste TORCH testi denilmektedir ve etken virüs veya parazitlerin ilk harflerinin bir araya getirilmesi ile adlandırılmıştır

TORCH;

  • Toksoplazmozis
  • Rebela virüsü
  • (C) Sitomegalovirus
  • HerpesSimplex Virüs
  • HIV