Preimplantasyon genetik tanı (PGD) (Preimplantation Genetic Diagnosis) implantasyon öncesi embryolardan alınan hücre örneklerinde genetik testler yapılarak anneye sağlıklı embryoların transfer edilmesi yöntemidir. Embryoların anöploidi yönünden yani genel anlamda kromozom sayı bozukluğu taşıyıp taşımadığını tarayıp sadece euploid yani normal embryoların transfer edilmeleri ve böylece gebelik oranlarının artırılmasına katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle, 35 yaş ve üzeri olan anne adayları, daha önceki tüp bebek denemelerinin 2-3 kez başarısız olduğu eşler, gebe kalmalarına rağmen gebeliğin erken döneminde düşük yapan anne adayları ve şiddetli sperm yapım bozukluğu bulunan tüp bebek adayları bu uygulamadan fayda görebilmektedirler. Bunun yanında eğer ailede yada eşlerde belli bir genetik bozukluk yada hastalık taşıyıcısı olan eşler için de bu test kullanılabilir