Çiftlerin %15’i gebe kalmakta güçlük çekerken bunların %20’sini tek başına erkeklere ait sorunlar oluşturmaktadır. %30 – %40’nda ise kadınlarda ki problemlere eşlik eden erkek faktörleri mevcuttur. Erkeklerdeki problemlerin tespit edilmesi hastayı bilgilendirmek açısından önemlidir. Aynı genler çocuğa geçecek ve onda da aynı problemlere yol açabilecektir ayrıca başarılı bir tedavi içinde yol gösterici olacaktır. Testis kanseri ve beyin sapı tümörlerinin tespit edilmesi hastanın sağlığı açısından da önemlidir.

En önemli teşhis; sperm analizidir. İki ile beş günlük cinsel perhiz sonrası yapılmalıdır. İdeal olanı spermin laboratuvarda verilmesidir ancak evde alınırsa bir saat içinde oda sıcaklığı sağlanarak laboratuvara yetiştirilmelidir. Sperm analizinde; sayısı, hareketlilik ve morfoloji tayini önemlidir. Azo sperm diyebilmek için semen santrifüjde en az 15 dakika kalmalı ve elde edilen çöküntü incelenmelidir. Sperm analizinde kabul edilen normal değerler en az 15 milyon olmalı %40 total hareketlilik olmalı ve ileri doğru hareketlilik minimum %32 olmalıdır. Sperm morfolojisini %4 normal olan uygunluk kriteridir. Normal kriterde ise sayı 48 milyondan yüksek olmalı hareketlilik %63 den fazla olmalı ve normal morfoloji oranı %12’den yüksek olmalıdır.

Sperm Dna Hasar Testi DNA sperm hasarı infertil erkeklerde daha sık görülür ve düşük dölleme kabiliyetini gösterir. Aynı zamanda spontan tekrarlayan düşüklere de neden olur. Net bulgular henüz olmamakla beraber aşılama ve IVF sonuçlarına etki ettiğine yönelik yayınlar vardır. Anormal DNA yapısının belirgin bir tedavi modeli olmamakla beraber varikosel tamiri veya antioksidant tedavi yardımcı olabilir.

Genetik İnceleme Azospermliler ve şiddetli oligospermik hastalarda (‹5 milyon/cc) genetik anomali ihtimali daha yüksektir. Y-kromozom mikrodelesyonları, karyotipik kromozom analizleri, kistik fibrozis gen mutasyonu bozuklukları araştırılmalıdır.